Tips om verzuim in de horeca te voorkomen!

verzuim spanje

Tips om verzuim in de horeca in Spanje te voorkomen

Niet medische oorzaak verzuim horeca in Spanje

Een heel groot gedeelte van het verzuim in de horeca heeft een niet-medische oorzaak.
We weten dat een leidinggevende veel invloed kan hebben op het verzuimpercentage.
Bijvoorbeeld omdat een sterk prestatiegerichte leiderschapsstijl samengaat met meer burn-out klachten bij medewerkers.
Hoe kun je nu jouw zaak zo inrichten dat je verzuim voorkomt?

Verzuim in de horeca in Spanje makkelijker voorkomen

Zorg voor een duidelijk verzuimbeleid

Dus maak geen dik boekwerk, maar een werkwijze die iedereen begrijpt.

Zorg dat je als ondernemer een-op-een gesprekken voert

Vraag actief naar hoe medewerkers het vinden gaan en doe iets met de informatie die je krijgt. Kortom: werk aan een band met jouw medewerkers.

Zie of hoor je iets vreemds, wacht dan niet af

Ga samen op een rustig moment koffie drinken en bied een luisterend oor aan. Sommige medewerkers zijn introverter en komen pas als het te laat is.

Biedt duidelijkheid en biedt vertrouwen in eigen kunnen

Zorg dat het duidelijk is wat er dagelijks van de medewerker verwacht wordt en zorg dat hij of zij over de juiste kennis beschikt. Dit voorkomt stress.

Leg de nadruk op ontwikkeling in plaats van prestatie

Hoe heb je het bereikt in plaats van wat heb je bereikt? Dit betekent dus ook een cultuur waarin fouten mogen worden gemaakt, hier kun je immers van leren.

Een rotdag hebben mag

Wees blij als een medewerker openhartig is over zijn of haar bui. Uiteraard wil je niet dat dit tot slechter werken leidt. Kijk wat je die dag in het werk kunt aanpassen.

Bij meerdere rotdagen ga je uitgebreid het gesprek aan.

Zoek naar mogelijkheden om werk en privé zo optimaal mogelijk te combineren.

Het is goed om na te denken over de rol van de leidinggevende.

Want een leidinggevende die meer nadruk legt op ontwikkeling en preventief gesprekken met medewerkers aangaat, heeft coachings- en communicatievaardigheden nodig.

Wij van Horeca Spanje willen je graag helpen om een plan van aanpak voor de juiste duidelijke regelgeving op papier te zetten die al je werknemers gaan tekenen bij een lezing die we gaan houden binnen je organisatie

Compare listings

Vergelijken