Hoeveel is jouw bedrijf waard?

  • door Pablo
  • 4 maanden geleden
  • Artikel
  • 1
bedrijfswaarden-horeca spanje

Waardebepaling in Spanje! 

Spanje werkt het heel anders, dan in Nederland.

Er is een verschil tussen de bedrijfswaarde en de prijs die voor een bedrijf betaald wordt.

De bedrijfswaarde is een getal dat de uitkomst is van een bepaalde waarderingsmethodiek om de bedrijfswaarde te bepalen.

De prijs is het bedrag dat de koper betaald en is de uitkomst van een onderhandelingsproces.

Prijs en bedrijfswaarde zijn meestal niet aan elkaar gelijk.

In Spanje denken ze altijd in de form van ” Ik vindt het waard”

Methodes om de bedrijfswaarde te berekenen

Er zijn grofweg twee benaderingen om tot een bedrijfswaarde te komen:

methodieken waarbij vooral naar historische cijfers wordt gekeken en methodieken waarbij het draait om toekomstige geldstomen.

Er valt voor beide methodes wat te zeggen, in de praktijk wordt ook vaak een mix van beide methodes gebruikt.

Bij deze methode voor het berekenen van de bedrijfswaarde wordt vooral naar het verleden gekeken.

Het voordeel van deze benadering is dat het snel een eerste indicatie geeft van de bedrijfswaarde.

Het nadeel is dat de toekomst van het bedrijf – en daarin is de koper toch vooral geïnteresseerd – niet of nauwelijks wordt meegenomen. In zijn algemeenheid leidt deze methode om de bedrijfswaarde te berekenen tot eenvoudige formules als:

3 x de nettowinst

0,75 – 1,5 x de jaaromzet

Het grote nadeel van deze methode is dat de bedrijfswaarde geheel wordt gebaseerd op resultaten in het verleden.

Maar net als bij beleggen bieden die geen enkele garantie voor de toekomst.

Bovendien wordt niet gekeken naar andere factoren die zeer bepalend kunnen zijn voor de bedrijfswaarde Spanje werkt ook nog veel buiten om?

Hoe afhankelijk is het bedrijf van de eigenaar?

Zijn er op korte termijn grote investeringen nodig?

Laat ons de  overname check doen wij doen dan een management buy in en gaan kijken wat en hoe het bedrijf overgenomen kan worden, dit kost altijd minder dan een bedrijf wat je te duur koopt.

Compare listings

Vergelijken
Open chat